Umývanie okien

Umývanie okien poskytujeme prevažne v domácnostiach (príp. firmách) ako doplnkovú službu k štandardnému upratovaniu. Službu je možné si objednať aj samostatne. 

Umývanie okien zahŕňa umytie okien z oboch strán, umytie okenných rámov, kľučiek a parapiet. Okná umývame stierkovým spôsobom, prípadne parou. 

Výškové umývanie okien momentálne neposkytujeme.

Cenník umývania okien

Jednokrídlové okno /150 cm x 115 cm/

od 3 €

Dvojkrídlové okno /150 cm x 180 cm/

od 5 €

Trojkrídlové okno /150 cm x 240 cm/

od 7 €

Balkónové dvere /80 cm x 240 cm/

od 4 €