O ozóne

Ozón je bezfarebný (pri vyšších koncentráciách modrastý) plyn, ktorého molekula sa skladá z troch atómov kyslíka. Hovorí sa mu tiež "aktívny kyslík". Je ťažší ako vzduch a dokáže sa dostať aj do najmenej dostupných miest.

Ozón je vysoko účinný a ekologický prostriedok pre dezinfekciu a dezodoráciu. Predstavuje najúčinnejšie oxidačné činidlo, ktoré sa využíva v mnohých oblastiach (lekárstvo,poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel a pod.). Je podstatne účinnejší a rýchlejší ako chlór. Má dezodoračný efekt, čiže redukuje zápachy v prostredí (dym z cigariet, pachy po zvieratách, po požiari a pod.).

Ozonizáciou sa obnovuje čerstvý vzduch v miestnosti. Ľudský čuch rozpozná typickú sviežu vôňu už pri veľmi nízkej koncentrácii. Bežne túto vôňu cítime napríklad hneď po búrke.


Ako vzniká ozón?

Ozón sa vyrába priamo na mieste využitia pomocou generátora ozónu technológiou prúdenia vzduchu cez elektrické pole, v ktorom vzniká tzv. tichý výboj. Elektrickým prúdom sa následne štiepia molekuly kyslíka na jednoatómové radikály. Tie sa spájajú s molekulami kyslíka, čím dochádza k vzniku ozónu. Molekula ozónu je veľmi nestabilná a po krátkom čase sa nespotrebovaný ozón opäť rozkladá na kyslík.