Upratovanie bytových vchodov

Zabezpečujeme pravidelné a jednorázové upratovanie spoločných priestorov bytových domov. Frekvenciu pravidelného upratovanie je možné nastaviť podľa potreby / 1 x týždenne, 2 x týždenne, 1 x mesačne a pod./ .

Pravidelné upratovanie zahŕňa tieto činnosti:

  • zametanie a umývanie podlahy a schodov v celom bytovom dome
  • umývanie výťahu
  • umývanie vstupných dverí, vestibulu
  • umývanie poštových schránok.

K pravidelnému upratovaniu je možné objednať umývanie okien, upratovanie pivničných a spoločných priestorov. 

Cenník

od 16 do 24 bytov

od 3,50 €/mesačne/byt

od 25 do  35 bytov

od 3,30 €/mesačne/byt

od 36 do 50 bytov

od 3,00 €/mesačne/byt

od 51 a viac bytov

od 2,80 €/mesačne/byt


Uvedená cena je pri frekvencii upratovania 1 x týždenne.         

+421 908 546 735, upratovanie@evroozon.sk